“UBND TP HCM ra chỉ thị khẩn: Bí mật về việc tổ chức giữ xe tại công viên sẽ được tiết lộ!”


Hôm nay, Ubnd TP HCM đã chỉ đạo khẩn về tổ chức giữ xe tại các công viên công cộng trên địa bàn. Điều này cho thấy sự quan tâm và sự chú trọng của chính quyền đến việc đảm bảo an ninh, an toàn và tiện nghi cho người dân khi sử dụng công viên.

Việc gửi xe tại công viên là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm. UBND TP HCM đã giao UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật rà soát nhu cầu gửi xe của người dân khi đến công viên. Điều này nhằm tìm ra phương án tổ chức bãi giữ xe phù hợp với diện tích của các công viên.

Trong trường hợp chưa bố trí được bãi giữ xe trong công viên, cơ quan quản lý công viên sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm ra các điểm trông giữ xe tại khu vực lân cận công viên và lắp đặt các bảng thông tin, hướng dẫn để người dân tiếp cận dễ dàng.

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng được giao nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm đối với hành vi dừng, đậu xe trái phép trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực công viên công cộng. Điều này nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông cho người dân.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã gửi yêu cầu đến Sở Quy hoạch và Kiến trúc để triển khai việc hướng dẫn lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công viên công cộng, theo chỉ đạo của UBND thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có sự đầu tư và phát triển trong việc xây dựng các công viên công cộng trong thời gian tới.

Trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các công viên công cộng, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan. Điều này nhằm đảm bảo việc tổ chức bãi giữ xe và các dịch vụ thiết yếu khác trong các công viên theo đúng quy định.

Với những chỉ đạo và yêu cầu trên, UBND TP HCM đã thể hiện sự quan tâm và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người dân khi sử dụng công viên công cộng. Đây là một thông điệp tích cực và chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

#UBNDTPHCM #tổchứcgiữxetạicôngviên #quảnlýgiữxetạiTPHCM #aninhtrậtựgiaothông

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn, gửi Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Quy hoạch và Kiến trúc; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật về tổ chức trông giữ xe tại các công viên công cộng trên địa bàn.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật rà soát nhu cầu gửi xe của người dân khi đến các công viên công cộng vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao để có phương án tổ chức bãi giữ xe phù hợp với tổng mặt bằng của công viên.

Trong trường hợp chưa bố trí được bãi giữ xe trong công viên, cơ quan quản lý công viên phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các điểm trông giữ xe tại khu vực lân cận công viên và lắp đặt các bảng thông tin, hướng dẫn để người dân tiếp cận thuận lợi.

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức thường xuyên, chủ động tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định đối với hành vi dừng, đậu xe trái phép trên địa bàn, nhất là tại các khu vực công viên công cộng, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông.

UBND thành phố cũng giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương triển khai việc hướng dẫn lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (hoặc phương án sử dụng tổng mặt bằng công viên công cộng) theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng năm 2021, năm 2022 và năm 2023.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại công viên công cộng, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại điểm 1 Công văn 3223 ngày 12-9-2022. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quản lý công viên công cộng có đủ cơ sở tổ chức bãi giữ xe và các dịch vụ thiết yếu khác trong công viên đúng quy định.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.