Thành Công Chứng khoán: Bước ngoặt quan trọng trong thế giới doanh nghiệp văn phòng phẩm


Hôm nay, Chứng khoán Thành Công đã trở thành cổ đông lớn tại một doanh nghiệp văn phòng phẩm trong một giao dịch mua cổ phiếu. Theo thông tin, Chứng khoán Thành Công đã mua 4,5 triệu cổ phiếu của CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát, tương đương với 7,23% tỷ lệ sở hữu. Giao dịch này đã được ghi nhận với giá trị thỏa thuận là trên 116 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp văn phòng phẩm này đã có 6 cổ đông lớn sở hữu 81,9% vốn, đều là cá nhân trong nước. Đây là cơ cấu sở hữu rất cô đặc. Cổ phiếu của doanh nghiệp không phải là cổ phiếu thanh khoản cao trên sàn HNX, với khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng đạt khoảng 84.000 đơn vị.

CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát được thành lập từ năm 1996, hoạt động trong lĩnh vực in sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội; sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở và các loại văn phòng phẩm.

Cổ phiếu của doanh nghiệp được niêm yết trên sàn HNX vào năm 2006, với vốn điều lệ là 918 tỷ đồng. Năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần 84 tỷ đồng và lãi sau thuế 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi giảm đến 97% so với năm trước. Doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ quản lý dự án, dịch vụ môi giới và dịch vụ in ấn. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tăng cao đã làm tăng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo công ty chỉ kỳ vọng kết quả kinh doanh đi ngang trong năm 2023. Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư và chuyển dịch cơ cấu thu nhập, bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản. Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 62% so với giá trị cổ phiếu hiện tại.

CTCP Chứng khoán Thành Công cũng đang nắm giữ danh mục tự doanh cổ phiếu trị giá 484 tỷ đồng tại cuối tháng 6. Một số mã cổ phiếu lớn trong danh mục này bao gồm STB, QTP, FDC.

Đây là một sự kiện quan trọng trong ngành chứng khoán và doanh nghiệp văn phòng phẩm, đồng thời cũng phản ánh xu hướng đầu tư mới trong thị trường. #ChứngKhoánThànhCông #DoanhNghiệpVănPhòngPhẩm #TCSC #HTP #SựKiệnHômNay


Cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp văn phòng phẩm này rất cô đặc. Trước khi có sự tham gia của Chứng khoán Thành Công, doanh nghiệp có 6 cổ đông lớn sở hữu 81,9% vốn, đều là cá nhân trong nước.

CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, Mã: TCI) vừa mua 4,5 triệu cổ phiếu của CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát (Mã: HTP), trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 18/9 với tỷ lệ sở hữu 7,23% (tương ứng với 6,6 triệu đơn vị). 

Phiên 18/9, HTP ghi nhận khối thỏa thuận bằng đúng với lượng TCI mua vào với giá trị thỏa thuận đạt trên 116 tỷ đồng (trung bình 22.000 đồng/cp), có thể đây là giao dịch của TCI.

Cơ cấu sở hữu tại HTP rất cô đặc. Trước giao dịch của TCI, HTP có 6 cổ đông lớn sở hữu 81,9% vốn, đều là cá nhân trong nước. HTP không phải là cổ phiếu thanh khoản cao trên sàn HNX. Khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng gần đây đạt khoảng 84.000 đơn vị. HTP kết phiên 22/9 tại 26.600 đồng/cp, giảm 2,6% qua 1 tháng.

HTP tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập năm 1996. Công ty hoạt động trong lĩnh vực in sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội; sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở và các loại văn phòng phẩm…

Cổ phiếu HTP niêm yết HNX vào năm 2006. Công ty hiện có vốn điều lệ 918 tỷ đồng. Năm 2022, công ty có doanh thu thuần 84 tỷ đồng và lãi sau thuế 1,2 tỷ đồng. So với 2021, doanh thu gấp 3,5 lần nhưng lãi giảm đến 97%.

Doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ quản lý dự án (54 tỷ), doanh thu dịch vụ môi giới (21,5 tỷ) và doanh thu dịch vụ in ấn (8,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong năm mặt bằng lãi suất tăng cao làm chi phí tài chính gia tăng mạnh, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng theo doanh thu, dẫn đến lãi sau thuế giảm.

Qua năm 2023, ban lãnh đạo chỉ kỳ vọng kết quả kinh doanh đi ngang, với các chỉ tiêu bằng với kết quả thực hiện 2022 nêu trên. 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu 48 tỷ và lãi sau thuế 2,8 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 57% và 237% so với kế hoạch.

Năm nay, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, gia tăng nguồn thu, bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong đó, phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Cụ thể, công ty muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tức vốn điều lệ dự kiến gấp đối, 918 tỷ lên 1.936 tỷ đồng thực hiện trong 2022 – 2023.

Giá chào bán dự kiến đạt 10.000 đồng/cp, thấp hơn 62% so với thị giá 26.600 đồng/cp chốt phiên 22/9. Số tiền dự kiến thu được 918 tỷ đồng sẽ dùng để mua thêm cổ phần và góp thêm vốn vào CTCP Hưng Vượng Developer (722 tỷ) và mua cổ phần góp vốn vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh (196 tỷ đồng).

Về phía TCI, chưa kể khoản đầu tư HTP mới thực hiện, công ty chứng khoán đang nắm danh mục tự doanh cổ phiếu trị giá 484 tỷ đồng tại cuối tháng 6. Một số mã chiếm tỷ trọng lớn kể đến như STB (119 tỷ), QTP (94 tỷ), FDC (50 tỷ đồng)…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.