Phục hồi kinh tế: Đang chậm chờ gì?


Chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 2022 – 2023 đang được thực hiện theo Nghị quyết 43. Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế, đã giải ngân được trên 92.800 tỉ đồng, tương đương khoảng 31% tổng quy mô nguồn lực của chương trình. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm chạp, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình. Trong đó, việc giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình còn chưa được triển khai đúng tiến độ. Chính sách hỗ trợ lãi suất với 2% (khoảng 40.000 tỉ đồng) cũng triển khai rất chậm, chỉ đạt khoảng 500 tỉ đồng, tương đương 1,25% tổng nguồn lực. Theo Ủy ban Kinh tế, việc chậm triển khai chính sách này đã bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế, đồng thời gây lãng phí nguồn lực ngân sách. Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ xem xét toàn diện nguyên nhân chậm triển khai và rút ra bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng, ban hành và thực thi chính sách hỗ trợ lãi suất trong tương lai.

Phiên họp cũng thông báo về tình hình thực hiện Nghị quyết 74 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm và chống lãng phí. Báo cáo cho biết, đến cuối năm 2021, ngân sách dư gần 263.000 tỉ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa được thực hiện. Số dư tới cuối năm 2022 đang được các cơ quan báo cáo, và Bộ Tài chính đang xây dựng khung ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch ngân sách 3 năm tiếp theo (2024 – 2026). Trên cơ sở này, dự kiến nguồn này sẽ được sử dụng cho việc cải cách tiền lương. Bộ Tài chính sẽ thống kê, báo cáo Quốc hội về nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, ngành, địa phương và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương để đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Kỳ họp này dự kiến khai mạc ngày 23-10, kéo dài trong 25 ngày làm việc và chia làm 2 đợt họp tập trung. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu và phê chuẩn các chức danh và lấy phiếu tín nhiệm.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 43 năm 2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 2022 – 2023, tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế cho biết ước giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình đến nay hơn 92.800 tỉ đồng, đạt khoảng 31% tổng quy mô nguồn lực của chương trình.

Theo Ủy ban Kinh tế, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 2022 – 2023. Trong đó, nổi bật là việc giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình. Bên cạnh đó, việc triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất (khoảng 40.000 tỉ đồng) rất chậm so với yêu cầu đề ra, chỉ đạt khoảng 500 tỉ đồng, tương đương 1,25% tổng nguồn lực. 

Ủy ban Kinh tế cho rằng trong bối cảnh doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tiếp cận tín dụng, việc chậm triển khai giải ngân chính sách hỗ trợ lãi suất đã bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, đồng thời gây lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước. Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện, thẳng thắn nguyên nhân chủ quan, khách quan để rút ra bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng, ban hành, thực thi chính sách hỗ trợ lãi suất trong tương lai.

Chương trình phục hồi kinh tế triển khai còn chậm - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp ngày 18-9Ảnh: Phạm Thắng

Tại phiên họp, Chính phủ cũng đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 74 năm 2022 của QH về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Báo cáo nêu rõ đến cuối năm 2021, ngân sách dư gần 263.000 tỉ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa thực hiện. Đối với số dư tới cuối năm 2022, các bộ, ngành, địa phương đang báo cáo, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp. Bộ Tài chính cũng đang xây dựng khung ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch ngân sách 3 năm (2024 – 2026). 

Trên cơ sở đó sẽ dự kiến việc sử dụng nguồn này để thực hiện cải cách tiền lương. Bộ Tài chính sẽ rà soát, thống kê và báo cáo QH đầy đủ nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, ngành, địa phương tại ngày 31-12-2022 và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 QH khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ 6 dự kiến khai mạc ngày 23-10, bế mạc ngày 29-11, kéo dài trong 25 ngày làm việc và chia làm 2 đợt họp tập trung. Tại kỳ họp này, QH dự kiến lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu và phê chuẩn. 

KẾT LUẬN

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, việc thực hiện Nghị quyết 43 năm 2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 2022-2023 chưa đạt hiệu quả cao. Tổng giải ngân các chính sách hỗ trợ chỉ đạt khoảng 31% tổng quy mô nguồn lực của chương trình. Một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, đặc biệt là việc giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình và triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất chậm hơn so với yêu cầu. Điều này đã làm bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và gây lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước. Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện để rút ra bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng, ban hành, thực thi chính sách hỗ trợ lãi suất trong tương lai. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 74 năm 2022 về tiết kiệm, chống lãng phí. Tại phiên họp thường vụ QH, kỳ họp thứ 6 dự kiến sẽ diễn ra vào từ ngày 23/10 đến 29/11 và sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.