Nhà đầu tư háo hức chờ đợi: Khu dân cư 900 tỷ tại Thanh Hóa lần lượt thay đổi kết quả trúng sơ tuyển


Hôm nay xảy ra sự kiện đáng chú ý tại Thanh Hóa khi khu dân cư gần 900 tỷ đồng liên tiếp đổi kết quả trúng sơ tuyển nhà đầu tư. Theo thông báo từ UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có công văn bãi bỏ các quyết định liên quan đến quá trình phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa.

Lý do của việc bãi bỏ các quyết định trước đó là do nội dung của chúng chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật và không có đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Dự án ban đầu có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 483 tỷ đồng, nhưng sau đó đã điều chỉnh lên hơn 890 tỷ đồng vào năm 2020.

Trước đó, từ tháng 9/2018, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt nhà đầu tư trúng sơ tuyển là liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Minh Hương và CTCP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung. Tuy nhiên, vào tháng 4/2019, liên danh này đã bị hủy kết quả sơ tuyển vì không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Cuối cùng, vào tháng 8/2020, UBND Thành phố Thanh Hóa thông báo nhà đầu tư trúng sơ tuyển là liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Minh Hương và CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Sau 5 năm liên tục điều chỉnh và thay đổi, dự án vẫn chưa thể tiếp tục do vướng mắc các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ quy định của pháp luật. Đây là một sự kiện đáng chú ý và đặc biệt quan trọng với cộng đồng dân cư tại Thanh Hóa.

#ThanhHóa #sựkiện #kếtquảsơtuyển #nhàđầu
#tư #đầuTư #khudâncư #quyđịnhphápluật
#vốnđầuTư #quỹđất #xâydựng #nhàởxãhội
#MinhHương #XâydựngMiềnTrung #Hudd1
#đôthị #cộngđồngđântư #thôngbáo
#liêndanh #thayđổi #đổikiến

Khu dân cư gần 900 tỷ tại Thanh Hóa liên tiếp đổi kết quả trúng sơ tuyển nhà đầu tư

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây có công văn nhằm bãi bỏ các quyết định liên quan đến quá trình phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa.

Cụ thể, ngày 14/09, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định 3259/QĐ-UBND nhằm bãi bỏ ba quyết định đã ban hành trước đó gồm phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kể trên.

Lý do được tỉnh Thanh Hóa đưa ra là nội dung của các quyết định được ban hành trước đó chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật và không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Dự án khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa ban đầu có tổng vốn đầu tư dự kiến (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) hơn 483 tỷ đồng. Đến năm 2020, tổng chi phí dự án được điều chỉnh lên hơn 890 tỷ đồng.

Tháng 09/2018, tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhà đầu tư trúng sơ tuyển thực hiện dự án là liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Minh Hương và CTCP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung.

Đến tháng 04/2019, liên danh trúng sơ tuyển được thông báo thay đổi thành CTCP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Minh Hương và CTCP Cơ khí – xây dựng Minh Long nhưng kết quả bị hủy với lý do hồ sơ mời sơ tuyển được duyệt không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Tháng 08/2020, UBND Thành phố thông báo nhà đầu tư trúng sơ tuyển là liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Minh Hương và CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Như vậy, sau 5 năm liên tục điều chỉnh và thay đổi, dự án cho đến nay vẫn chưa thể tiếp tục do còn vướng các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thanh Tú

FILI


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.