Điều gì đã khiến một công ty bất động sản bị xử phạt vì thông tin không đúng quy định?


Hôm nay, ngày 14/05/2024, một sự kiện đáng chú ý đã xảy ra khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, công ty này đã không đúng quy định khi không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX.

Với vi phạm này, UBCKNN đã quyết định phạt hành chính công ty Mỹ Phú số tiền lên đến 92.5 tỷ đồng. Điều này là một cảnh báo nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và đúng thời hạn trong việc công bố thông tin.

#sukiendinhhuong #chungkhoanvietnam #xuphatcongty #doanhnghiepviet #thongtinchungkhoan #baocaotaisan

Công bố thông tin không đúng quy định, một công ty bất động sản bị xử phạt

Ngày 14/05/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú.

Cụ thể, Công ty Mỹ Phú đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 6 tháng năm 2023.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng năm 2022; BCTC 6 tháng năm 2022, BCTC 6 tháng năm 2023.

Với vi phạm trên, UBCKNN phạt hành chính Công ty Mỹ Phú số tiền 92.5 tỷ đồng.

Thượng Ngọc

FILI


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *