“Bí quyết thay mới pa nô quảng cáo: Tăng số khách hàng và tăng doanh thu đột phá!”


Hiện nay, trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm), có 2 pa nô quảng cáo cỡ lớn rách tả tơi ảnh hưởng đến mỹ quan. Đề nghị đơn vị liên quan sớm thay mới hoặc gỡ bỏ 2 pa nô này.

 

THÚY HƯỜNG

Hiện nay, trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm), có 2 pa nô quảng cáo cỡ lớn rách tả tơi ảnh hưởng đến mỹ quan (ảnh). Đề nghị đơn vị liên quan sớm thay mới hoặc gỡ bỏ 2 pa nô này.

<br>
 

THÚY HƯỜNG

KẾT LUẬN

Tóm tắt nội dung trong đoạn văn tiếng Việt trên là trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) hiện có 2 pa nô quảng cáo lớn bị rách tả tơi, gây ảnh hưởng đến mỹ quan. Người viết đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng thay mới hoặc gỡ bỏ 2 pa nô này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.