Bí quyết điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc một cách chính xác và nhanh chóng

Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào


Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào?

Một trong những vấn đề rất quan trọng của thuế mà những người nộp thuế thu nhập cá nhân luôn phải lưu tâm đó là đăng ký người phụ thuộc. Khi thu nhập của bạn thuộc diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì những người phụ thuộc có thể giúp bạn giảm số thuế phải đóng và nhiều trường hợp có thể giảm về không thuộc trường hợp phải đóng thuế. Việc đăng ký người phụ thuộc cần sự chủ động của người đóng thuế. Vậy đăng ký người phụ thuộc như thế nào?

Đối tượng nào được tính để giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho người nộp thuế?

Giảm trừ gia cảnh là khoản giảm trừ phổ biến của những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đối với những người có thu nhập cao nhưng là trụ cột cần gánh vác trách nhiệm kinh tế lớn thì khi tính thu nhập đóng thuế sẽ được giảm trừ đối với những người không còn sức lao động, phụ thuộc vào thu nhập của người này theo quy định pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng sau sẽ được giảm trừ gia cảnh:

– Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi;
– Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động;
– Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP;
– Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm: Vợ hoặc chồng của người nộp thuế; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế; Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào

Việc điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc là bước quan trọng để bạn có thể được giảm trừ người phụ thuộc. Để điền đúng tờ khai, có thể tham khảo mẫu bản đăng ký người phụ thuộc mới nhất dành cho cá nhân kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo thông tư 80/2021/TT-BTC. Mẫu bản đăng ký người phụ thuộc điền thông tin kỳ tính thuế, mã số thuế, thông tin người phụ thuộc, thời điểm bắt đầu và kết thúc tính giảm trừ NPT. Nếu có thay đổi, chỉ tiêu cần được khai bổ sung.

Thông tin về cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và cách thức thực hiện đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ số thuế phải nộp một cách chính xác và hiệu quả. Đừng ngần ngại thực hiện việc này để tối ưu hóa quyền lợi của mình trong quá trình nộp thuế thu nhập cá nhân.

Một trong những vấn đề rất quan trọng của thuế mà những người nộp thuế thu nhập cá nhân luôn phải lưu tâm đó là đăng ký người phụ thuộc. Khi thu nhập của bạn thuộc diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì những người phụ thuộc có thể giúp bạn giảm số thuế phải đóng và nhiều trường hợp có thể giảm về không thuộc trường hợp phải đóng thuế. Việc đăng ký người phụ thuộc cần sự chủ động của người đóng thuế. Vậy đăng ký người phụ thuộc như thế nào? Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc ra sao? Bài viết “Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào? ” dưới đây của LSX sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC

Đối tượng nào được tính để giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho người nộp thuế?

Giảm trừ gia cảnh là khoản giảm trừ phổ biến của những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đối với những người có thu nhập cao nhưng là trụ cột cần gánh vác trách nhiệm kinh tế lớn thì khi tính thu nhập đóng thuế sẽ được giảm trừ đối với những người không còn sức lao động, phụ thuộc vào thu nhập của người này theo quy định pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng sau sẽ được giảm trừ gia cảnh:

– Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi;

– Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động;

– Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP;

– Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm:

+ Vợ hoặc chồng của người nộp thuế;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế;

+Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào

Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thực hiện như thế nào?

Trong một số trường hợp thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học cũng có thể được giảm trừ khi đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy cụ thể quy định của điều này như thế nào? Hãy tham khảo thông tin dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn giảm trừ như sau:

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

+ Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 68/2008/NĐ-CP; Nghị định 81/2012/NĐ-CP và Nghị định 109/2002/NĐ-CP

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

+ Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào
Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào

Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào?

Việc điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc là bước đầu tiên để bạn có thể được giảm trừ người phụ thuộc. Những mẫu tờ khai người phụ thuộc điền sai đều không đủ điều kiện để giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc. Chính vì vậy làm thế nào để điền đúng tờ khai đăng ký người phụ thuộc là rất quan trọng.

Mẫu bản đăng ký người phụ thuộc mới nhất dành cho cá nhân kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công hiện nay thực hiện thống nhất theo Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Có thể tham khảo cách điền mẫu bản đăng ký người phụ thuộc mới nhất dành cho cá nhân kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công hiện nay như sau:

Mục [1] cá nhân điền thông tin kỳ tính thuế (đối với thuế thu nhập cá nhân thì kỳ tính thuế tính theo năm)

Mục [2] nếu khai lần đầu đánh dấu vào đây

Mục [3] dành cho người đăng ký người phụ thuộc từ lần hai trở đi (điền lần bổ sung)

Mục [5] điền mã số thuế của người nộp thuế

Mục [7] điền thông tin nơi trả thu nhập và mã số thuế của nơi trả thu nhập tại mục [8]

Mục [9] đến mục [15] điền thông tin liên quan đến người phụ thuộc

Mục [16]: là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ NPT hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ NPT thì chỉ tiêu [16] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tại tổ chức đó hoặc thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tại người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ NPT cho thời gian trước năm hiện tại do thực hiện quyết toán lại những năm trước thi chỉ tiêu [16] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tương ứng năm quyết toán trước năm hiện tại.

Mục [17]: là thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT thì bỏ trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT (bao gồm cả trường hợp đã khai hoặc bỏ trống chỉ tiêu [17]) thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại chỉ tiêu [17] theo thời điểm thực tế kết thúc tính giảm trừ NPT.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc như thế nào?. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Người phụ thuộc bao gồm ai?

Theo điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người phụ thuộc của người nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm:
(1) Con của người nộp thuế
Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:
– Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
– Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
(2) Người phụ thuộc khác của người nộp thuế
– Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện để được tính là người phụ thuộc.
– Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện để được tính là người phụ thuộc.
– Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện để được tính là người phụ thuộc gồm:
+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
Điều kiện để được tính là người phụ thuộc
Người phụ thuộc khác của người nộp thuế được tính là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
Trong đó, người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Cách đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2024?

Cách thức đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2024 được hướng dẫn tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:
* Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc
– Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.
– Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm:
+ Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).
+ Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.
* Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc
– Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC.
– Hồ sơ đăng ký thuế gồm:
+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT;
+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;
Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;
Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

KẾT LUẬN

Để đăng ký người phụ thuộc trong việc đóng thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần chủ động điền tờ khai đăng ký phụ thuộc. Đối tượng được giảm trừ gia cảnh gồm con dưới 18 tuổi, con từ 18 tuổi trở lên mà bị khuyết tật, con đang học đại học hoặc trung học chuyên nghiệp, và người ngoài độ tuổi lao động mà bị khuyết tật. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học cũng có thể được giảm trừ và điền vào tờ khai đăng ký người phụ thuộc. Để điền đúng tờ khai này, người nộp thuế cần tham khảo mẫu bản đăng ký người phụ thuộc mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *