“Bà Rịa – Vũng Tàu: Đấu trường khốc liệt, 54 dự án chậm chân!”


Hôm nay, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã diễn ra một sự kiện quan trọng với tên gọi “Mạnh tay với 54 dự án chậm triển khai”. Đây là cuộc họp thường trực của UBND tỉnh để xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn tồn tại 54 dự án chậm triển khai. Trong số đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp có 8 dự án, Sở Xây dựng có 14 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có 10 dự án, và Sở Kế hoạch và Đầu tư có 22 dự án.

Nguyên nhân chậm triển khai của các dự án chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp, kéo dài hoặc vướng mắc do đất có nguồn gốc đất nhà nước. Ngoài ra, một số dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra lộ trình xử lý cho 22 dự án, trong khi Sở Xây dựng sẽ tiến hành xử lý 14 dự án thuộc lĩnh vực nhà ở và khu đô thị.

Các sở liên quan đã báo cáo UBND tỉnh về phương án và quy trình xử lý các dự án chậm triển khai. Ban quản lý các khu công nghiệp sẽ chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi và xử lý các dự án trong khu công nghiệp. Các dự án ngoài khu công nghiệp sẽ được phân nhóm và cơ quan chủ trì sẽ tiến hành rà soát, theo dõi tùy theo nhóm dự án.

Ngoài ra, theo kế hoạch hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra và xác định các dự án không triển khai đúng tiến độ, để tìm ra nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý. Địa phương và các sở liên quan sẽ phối hợp để xử lý các dự án đã chấm dứt hoạt động, rà soát tính pháp lý và báo cáo quy trình xử lý các dự án chậm triển khai.

Tính từ năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 200 dự án, trong đó có 64 dự án trong khu công nghiệp, 63 dự án nhà ở và khu đô thị, và 73 dự án khác ngoài khu công nghiệp. Ngoài ra, cũng đã chấm dứt hiệu lực pháp lý cho 70 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không tuân thủ quy định. Đồng thời, cũng đã giãn tiến độ cho 104 dự án để nhà đầu tư triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Đây là những bước quan trọng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đảm bảo sự triển khai hiệu quả của các dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.

#BàRịaVũngTàu #Dựánchậmtriểnkhai #Sựkiệnhômnap

Bà Rịa – Vũng Tàu: Mạnh tay với 54 dự án chậm triển khai

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phân loại các dự án chậm triển khai theo từng nhóm. Các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm với các dự án thuộc lĩnh vực của mình và báo cáo về tỉnh để xử lý.

Ngày 18-9, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) họp thường trực xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện BR-VT còn 54 dự án chậm triển khai. Trong đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp có 8 dự án, Sở Xây dựng 14 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có 10 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 22 dự án.

Đa số dự án đã hoàn thành một số thủ tục theo quy định nhưng chậm triển khai do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp, kéo dài hoặc vướng mắc do đất có nguồn gốc đất nhà nước; nhiều dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Căn cứ trách nhiệm xử lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cụ thể lộ trình xử lý các dự án chậm triển khai cho 22 dự án, Sở Xây dựng xử lý 14 dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Mạnh tay với 54 dự án chậm triển khai - Ảnh 1.

Tỉnh BR-VT quyết tâm xử lý các dự án chậm triển khai

Tại cuộc họp, các Sở liên quan đã báo cáo UBND tỉnh xem xét thống nhất phương án, quy trình xử lý các dự án chậm triển khai. Theo đó, đối với các dự án chậm triển khai trong Khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, xử lý.

Đối với các dự án ngoài khu công nghiệp được phân làm các nhóm cụ thể như: Nhóm các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không thực hiện thủ tục đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát.

Nhóm các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ có thực hiện thủ tục đầu tư, Sở Xây dựng chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi.

Đối với các lĩnh vực khác ngoài khu công nghiệp, theo kế hoạch hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra xác định dự án không thực hiện đúng tiến độ quy định, lấy ý kiến các ngành về tiến độ triển khai dự án, nguyên nhân chậm triển khai và phương án xử lý.

Các địa phương và các sở liên quan phối hợp rà soát, xử lý các dự án đã chấm dứt hoạt động; rà soát tính pháp lý các dự án ủng hộ về chủ trương, thỏa thuận địa điểm nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, báo cáo về UBND tỉnh quy trình và kết quả xử lý các dự án chậm triển khai.
Tính từ thời điểm lập phương án xử lý dự án năm 2014 đến nay, tỉnh BR-VT đã chấm dứt hoạt động 200 dự án, bao gồm 64 dự án trong khu công nghiệp, 63 dự án nhà ở, khu đô thị và 73 dự án khác ngoài khu công nghiệp.

BR-VT cũng chấm dứt hiệu lực pháp lý 70 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục theo quy định; giãn tiến độ cho 104 dự án để nhà đầu tư triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Người lao động


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.