Tiết lộ: Xuất khẩu gạo sẽ tăng vọt 40% vào tháng 3 năm 2024!


Hôm nay, sự kiện đáng chú ý là việc xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng đột biến lên mức 40% trong 3 tháng đầu năm 2024. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng gạo xuất khẩu đạt 2,07 triệu tấn, đem về kim ngạch 1,37 tỷ USD. Điều này cho thấy sự thành công và khả năng cạnh tranh của nền nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

#ViệtNam #XuấtKhẩuGạo #Nôngnghiệp #PhátTriểnNôngThôn #TăngTrưởng #ThịTrườngQuốcTế #Interactive2024 #TTXVN #InfographicsVN

Hà Nội (TTXVN 2/4) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 2,07 triệu tấn gạo, với kim ngạch 1,37 tỷ USD, tăng 12% về lượng và 40% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *